CHÍNH THỨC RA MẮT

Cài Đặt Và Dỡ Bỏ

14.08.2022

Cài đặt từ Store

- Đối với iOS: tải tại đây

- Đối với Android: tải tại đây

Tải và cài đặt chơi game trên PC

Trước tiên, My Fen cần tải và cài đặt ứng dụng giả lập trên PC. Có hai ứng dụng giả lập phổ biến mà các My Fen có thể chọn lựa và cài đặt, đó là Droid4X và BlueStacks:

- Droid4X: http://www.droid4x.com/ (Chọn mục Download simulator để tải Droid4X)

- BlueStacks: http://www.bluestacks.com/

Tải file APK Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến: tải tại đây

Sau khi tải thành công, mở thư mục lưu trữ bộ cài game Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến vừa được tải về.

Click đúp vào file APK Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến, game sẽ được tự động cài đặt vào BlueStacks hoặc Droid4X.

Sau khi có thông báo cài đặt thành công, My Fen chỉ cần bấm vào biểu tượng của MT Tam Quốc ở màn hình BlueStacks hoặc Droid4x và bắt đầu chơi game. 

Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến

Sau khi tải game về điện thoại cài đặt và chơi. Nếu các My Fen muốn gỡ bỏ (remove) thì làm theo các bước sau:

Đối với iOS

- Vào vị trí game  được cài đặt.

- Giữ ngón tay trên biểu tượng (icon) game khoảng 2 giây, tại biểu tượng game xuất hiện dấu gạch chéo chữ "X".  

- Chọn vào dấu X, hệ thống thông báo hỏi "Xóa” Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến cũng sẽ xóa tất cả dữ liệu".  

- Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác gỡ bỏ game Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến.

Đối với Android 

- Vào Nút Setting hoặc Cài Đặt (tên gọi của nút tùy theo từng loại ngôn ngữ của máy).

- Trong mục Setting (hoặc Cài Đặt) chọn nút App (hoặc có tên khác là nút Ứng Dụng).

- Chọn biểu tượng game Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến.

- Chọn nút Uninstall (hoặc nút Gỡ Bỏ cài đặt).

- Sau đó chọn nút OK.

- Hoàn tất gỡ bỏ game Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến.

Đối với giả lập Blue Stack/Droid4x trên PC

- Bấm vào biểu tượng Start của Window sau đó chọn => Control Panel.

- Chọn Programs => Programs and Features.

- Chọn biểu tượng phần mềm Blue Stack/Droid4x => chọn Uninstall.

- Bấm Yes để được tiến hành gỡ bỏ hoàn toàn bộ giả lập và Game trên PC.

Lưu ý:

- Thao tác này hoàn toàn miễn phí, không trả tiền cho thao tác này.

- Khi gỡ phần mềm sẽ không ảnh hưởng đến phần mềm khác của My Fen.